Newydd!-Myfyrdod yn y Gymraeg

Dyma gyfle unigryw i ddysgu ac i ymarfer myfyrio (meditation) Bwdaidd trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae croeso cynnes i bawb, boed eich bod heb fyfyrio o’r blaen neu eich bod wedi ymarfer ers rhai blynyddoedd ond erioed wedi cael y siawns i gael arweiniad yn y Gymraeg.

Bydd yna gyfle i gwrdd gyda’ch cyd ymarferwyr, i ofyn cwestiynau , ac i glywed sgyrsiau byr am y syniadau a’r gwerthoedd sy’n rhan annatod o fyfyrio Bwdaidd: Er enghraifft datblygu ymwybyddiaeth gwell o’n teimladau, o garedigrwydd ehangach a heddwch mewnol.

Mae’r cyfle yma yn cael ei ddarparu gan aelodau o Gymuned Bwdaidd Triratna, sydd yn cynnal canolfannau a grwpiau yng Nghaerdydd, Llangollen ac Aberystwyth.

Nos Fawrth,

4ydd Mai 7.15-8.15pm

Ble?: Zoom

Gofrestrwch yma:

https://zoom.us/meeting/register/tJUkd–uqjotG90AmLx8SwJzWbg-zaDAA67x

With Metta,

Kamalagita

Chair of Cardiff Buddhist Centre


Event Details

This event finished on 01 June 2021