Newydd!-Myfyrdod yn y Gymraeg

Myfyrdod yn y Gymraeg – rhaglen newydd

O Hydref 5ed, byddwn yn rhedeg rhaglen newydd, ac yn cyfarfod bob yn ail nos Fawrth o 7.15 tan 8.30pm.

Mae’r amserlen wedi’i seilio ar y pump argymhelliad moesol (precepts) sydd yn gyffredin i bob mudiad Bwdyddiaeth.  Bydd aelod o’r tim yn arwain pob noson efo sgwrs fer am un o’r argymhellion (yn dechrau efo sgwrs cyffredinol i egluro ar y noson gyntaf) cyn arwain myfyrdod efo’n gilydd.

Amserlen

  • Hydref 5 –  Cyflwyno yr argymhellion
  • Hydref 19  – Yr argymhell cyntaf  ‘Gyda gweithredoedd o garedigrwydd cariadus, Puraf fy nghorff’
  • Tachwedd  2 – Yr ail argymhell ‘Gyda haelioni llawagored, Puraf fy nghorff’
  • Tachwedd 16 – Y trydydd argymhell  ‘Gyda tawelwch, symylrwydd a rhadlonrwydd, Puraf fy nghorff.’
  • Tachwedd 30 – Y poedwerydd argymhell ‘Gyda gwir gyfathrebiad, Puraf fy mynegiant.’
  • Rhagfyr 14 –  Y pumed argymhell ‘Gyda meddylgarwch clir a gloyw, Puraf fy meddwl.’

Mi fydd croeso cynnes i bawb ymuno a’r nosweithiau, does dim angen ichi ymuno a phob noswaith a does dim angen ichi fod efo cyn brofiad o Fwdhaeth na myfyrio, ond wrth ymuno a phob noson, mi fydd y gyfres yn dyfnhau eich ymarfer.

 

Nos Fawrth,

Bob pythefnos 7.15-8.15pm

Ble?: Zoom

Gofrestrwch yma:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwsdequqz0qHNVEtbh76ObAcAZz23KtPGH0


Event Details

This event finished on 24 August 2021